Други

Складова наличност

Какво е инвентар?

Инвентарът, известен също като „запас“, се отнася до физическите стоки и материали, които бизнесът притежава с оглед на бъдеща препродажба.

Инвентаризацията може да бъде разделена на:

  • Суровини - материали или компоненти, използвани при направата на продукт
  • Незавършено производство (WIP) - материали и компоненти, които се използват за направата на продукт
  • Готови стоки - стоки, готови за продажба
  • Стоки за препродажба - върнати стоки, които могат да бъдат препродадени

Запасите са един от най-важните бизнес активи, тъй като оборотът от запаси обикновено представлява основният източник на приходи на всеки бизнес на дребно.^