Други

Ключов показател за ефективност (KPI)

Не чакайте някой друг да го направи. Наемете се и започнете да извиквате изстрелите.

Започнете безплатно

Какво е ключов показател за ефективност (KPI)?

Ключов показател за ефективност (KPI) е бизнес метрика, която измерва резултатите и напредъка на бизнеса спрямо основните му цели. Целта на използването на KPI е да помогне на бизнеса да оцени успеха си при постигане на конкретни цели. KPI са разделени на две групи: KPI на високо ниво, които проследяват цялостното представяне на компанията и KPI на ниско ниво, които измерват ключови бизнес функции, като продажби или маркетинг.

Как да определите ключови показатели за ефективност (KPI)?

Когато става въпрос за определяне на правилните KPI за вашия онлайн магазин, започнете с въпроса „какво определя успеха за моя бизнес за електронна търговия?“ и „какви цели могат да ме доведат до този успех?“. Често по подразбиране, метрика за преминаване е възвръщаемост на инвестицията (ROI) , който измерва колко успешна е дадена инвестиция, сравнявайки възвръщаемостта с първоначалния разход. Въпреки това не винаги е възможно да се обвържат всички усилия с долната линия и понякога не си струва да се прави.

За да определите правилните KPI, първо трябва да установите целите и задачите за каквото и да възнамерявате да проследявате. Следващата стъпка е да се определят конкретните условия, които ще улеснят постигането на поставените цели в рамките на определен срок. Двата ключови елемента за това са идентифицирането на измерима активност и конкретна времева рамка. Например „Увеличаване на новите посетители с 20% през следващите 3 месеца“. Тези елементи са критични фактори за успех, които ще ви помогнат да разберете дали сте на път да постигнете целите си. Последната стъпка е задаването на действителния KPI. В случая с примера, използван по-горе, KPI може да бъде „Процентот новите посетители спрямо завръщащите се в сравнение с миналия месец “.

Има множество различни KPI, които онлайн търговците обичат да проследяват. Не забравяйте, че трябва да наблюдавате само онези KPI, които имат смисъл за вашия бизнес, но най-важните, които може да искате да проверите, включват:


OPTAD-3
 • Обменни курсове
 • Трафик на сайта
 • Среден брой показвания на страници и време на сайта
 • Скорост на отпадане
 • Страници на посещение
 • Изоставяне на количката за пазаруване
 • Средна стойност на поръчката
 • Изходни страници
 • Препращащи източници
 • Норма на възвръщаемост
 • Източници на трафик
 • Подпомогнати преобразувания
 • Страници с най-голям трафик и съдържание
 • Окончателни продажби (ежедневно, седмично, месечно и т.н.)

Защо KPI са важни за вашия бизнес за електронна търговия?

Мислете за KPI като основни етапи по пътя към успеха. Насочени към шофиране, те са измерванията, които могат бързо и точно да разкрият дали вашият бизнес успешно се движи към целите си или не. Редовното проследяване на вашите ключови показатели за ефективност (дори ежедневно) ще ви помогне да вземете информирани решения относно вашия онлайн магазин и да се съсредоточите върху и да инвестирате в инициативи, които движат вашия бизнес растеж.


Искате ли да научите повече?


Има ли нещо друго, за което бихте искали да знаете повече и което желаете, беше включено в тази статия? Уведоми ни!^