Други

Марж на печалбата

Не чакайте някой друг да го направи. Наемете се и започнете да извиквате изстрелите.Започнете безплатно

Какво е марж на печалбата?

Маржът на печалбата се отнася до процента от общите приходи, който остава след приспадане на всички разходи, данъци и други разходи. Можете да мислите за маржа на печалбата като начин да оцените колко печалба прави вашата компания от всеки долар от продажбите.

Как се изчислява маржът на печалбата?

Маржът на печалбата може да бъде изчислен чрез проста формула:

Марж на печалбата = (Общо продажби - Общо разходи) / Общо продажби


OPTAD-3

Ето един прост пример за това как работи:

Нека приемем, че вашата компания е реализирала продажби за $ 500 000 през миналата година. След като сте приспаднали всички ваши разходи и разходи , като наем, заплати, цена на стоки и т.н., оставате с нетна печалба от $ 100 000. Сега всичко, което трябва да направите, за да изчислите маржа на печалбата си, е да разделите нетната печалба на общите продажби.

$ 100k / $ 500k = 0,2 или 2%, тъй като нормата на печалба обикновено се изразява в проценти.


Защо маржът на печалбата има значение?

Маржът на печалбата или пределните разходи е популярно и полезно съотношение за измерване на финансовото състояние и рентабилността на компанията. Като цяло маржът на печалбата може да осигури достоен поглед върху различни аспекти на финансовите резултати на компанията:

  • рентабилността и стабилността на бизнеса
  • способността на компанията да управлява разходите
  • ценова стратегия на компанията
  • представяне на компанията спрямо конкуренция
  • потенциал за инвестиране на компанията

Ниските маржове на печалба могат да предполагат широк спектър от въпроси, от неспособност за ефективно управление на разходите и режийни разходи, до неадекватна ценова стратегия. От решаващо значение за бизнеса е да следи отблизо маржа на печалбата си, тъй като е чудесен инструмент за идентифициране на областите, които са готови за подобрение, и оптимизиране на приходите.

Интересното е, че по-високите приходи не винаги се превръщат в по-висок марж на печалба. Ако разходите, свързани с по-високите продажби, са се увеличили по-бързо от приходите, компанията всъщност може да направи по-малко пари. Ето защо поддържането на ниски разходи, ефективно управление на складова наличност и оптимизирането на ценовата стратегия за максимална печалба е толкова определящ фактор за по-здравословен марж на печалба, колкото и увеличените продажби.

По същество има само два начина за компаниите да постигнат по-добър марж на печалбата:

  1. Генерирайте повече приходи, като същевременно поддържате ниските разходи
  2. Намалете разходите, като същевременно генерирате същия размер на приходите

Тъй като генерирането на допълнителни приходи често е по-трудно, бизнесът обикновено експериментира оптимизиране на приходите стратегии и са склонни да търсят възможности за намаляване на разходите и да прецизират своята ценова стратегия, за да подобрят съотношението си на печалба.

Въпреки че маржът на печалбата може да бъде полезен за сравняване на компаниите помежду си, сравненията трябва да се правят само между компании от една и съща индустрия и в идеалния случай с подобни бизнес модели. Сезонността и цикличните тенденции в продажбите също трябва да бъдат взети под внимание при сравняване на маржа на печалбата за определен период от време.


Искате ли да научите повече?


Има ли нещо друго, за което бихте искали да знаете повече и което желаете, беше включено в тази статия? Уведоми ни!^